Църква на Тялото Христово

 

Църквата на Тялото Христово е създадена, за да помогне на всички онези, които са загубени и в нужда.

Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.