Фондация Ремар България    

ЕИК: 175636173

Свържете се с нас

София

Ул Акад. Дмитрий Лихачов 31А

Тел: 02 417 4373

Моб: 089 231 4109

Моб: 088 226 8094

E-mail:   remar.bulgaria@gmail.com

                 info@remar.bg

                 office@remar.bg

                  www.remar.bg

                  


Фондация Ремар България

IBAN : BG63RZBB91551004266710

BIC: RZBBBGSF