Повече за нас

 

Ремар През 1982 г. е родено това движение от любов към изгубените и подценени в обществото. Желанието е да се възобнови техния живот, както във физически, така и в духовен план. През тези 35 години откакто съществува организация РЕМАР, работихме с желание, радост, любов и с вяра в Бога. За нас е привилегия да приемем безплатно и без какъвто и да е комерсиален интерес хиляди нуждаещи се лица. Повечето от тях вече са рехабилитирани и върнати към своите семейства и интегрирани в обществото. Също така голям брой от тези лица са взели лично решение и са се присъедини към нашата организация както доброволци. С големи саможертви, но с любов в сърцата, те помагат на болни и застрашени хора. Те са преминали през трансформацията от маргинализирани хора, отхвърлени от обществото към хора полезни, значими и с нова ценностна система. Стотици доброволци са включени в мисионерска работа по нашите проекти в страните по целия свят.

Центърът е създаден с цел да помогне на всички категории хора, без значение на тяхната раса, етнос, възраст, пол, религиозна принадлежност. Много от тях, в следствие на проблеми, са достигнали до "дъното", без надежда и без изход. Център Ремар помага както за физическото и психическо възстановяване на тази категория хора, така и за изграждане на нови духовни ценности, които биха били най-добрата основа за техния нов живот. Хората, които са имали отрицателно въздействие върху обществото, сега стават полезни благодетели …

През 2009 година е открита първата къща за рехабилитация и ресоциализация на РЕМАР в България ( София ).

За всички други информации , които Ви интересуват