Фондация Ремар България    

ЕИК: 175636173

Свържете се с нас

София

бул Европа 69, 1324 zh.k. Lyulin 9, Sofia

Тел: 02 417 4373

Моб: 089 231 4109

Моб: 088 226 8094

E-mail:   remar.bulgaria@gmail.com

info@remar.bg

office@remar.bg

www.remar.bg


Фондация Ремар България

IBAN : BG63RZBB91551004266710

BIC: RZBBBGSF